Najčešće postavljana pitanja

1. Šta je Virtualni Privatni Server?

Virtualni privatni server (VPS) predstavlja metod particionisanja fizičkog servera na više softverski podeljenih celina, tako da sa korisničke strane u potpunosti obezbeđuje funkcionalnosti i mogućnosti kao da se radi o potpuno odvojenim mašinama.

Svaki virtualni server može da radi na svom operativnom sistemu i svaki je moguće potpuno nezavisno restartovati i konfigurisati.

Virtualni serveri omogućavaju da se premosti jaz između standardnih Web Hosting usluga i kupovine sopstvenog servera za ove namene. Upotrebom VPS-a korisnici dobijaju potpunu slobodu u odnosu na ostale korisnike ove usluge, u softverskom smislu.

S obzirom da svaki VPS ima sopstveni operativni sistem, korisnik VPS-a ima tzv. superuser nivo pristupa, tj. može da vrši izmene na serveru kao da poseduje sopstveni serverkod provajdera. Drugim rečima, korisnik može da restartuje svoj VPS, da mu dodaje/uklanja softver po želji ili da formatira hard disk i instalira drugi operativni sistem.

VPS možete koristiti i za različite namene – npr. audio i video streaming, gaming server, database server, file server.

Naši virtualni serveri su bazirani na KVM tehnologiji što vam omogućava instalaciju bilo kog sistema po želji. U standardnoj ponudi nalaze se Centos, Fedora, Ubuntu, Debian, Slackware i SUSE.

2. Imam problem sa pokretanjem VPS servera u rad, šta mogu da učinim?

Obratite nam se preko tiketing sistema sa obrazloženjem Vašeg problema, kako bismo pristupili ispitivanju trenutnog stanja i restartovanju virtualnog servera ako je to potrebno.

3. Da li VPS server mogu da koristim za smeštanje torrenta?

VPS server ne može se koristiti za smeštanje torrent fajlova.